Gmina Gołdap w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2023” zapewnia możliwość dofinansowania w wysokości 50% kosztów zabiegów sterylizacji suk/kotek lub kastracji psów/kotów posiadających właściciela oraz pokrycie 100% kosztów zabiegów sterylizacji kotek lub kastracji kotów wolno żyjących pozostających pod opieką społecznych opiekunów.

  •  Dofinansowanie udzielane jest właścicielom zwierząt w ilości maksymalnie 2 sztuk rocznie.
  • Gmina zapewnia również możliwość bezpłatnego oznakowania zwierząt poprzez wszczepienie mikroczipów oraz bezpłatne usypianie ślepych miotów szczeniąt i kociąt.
  • Wszystkie ww. zabiegi weterynaryjne gmina zapewnia do momentu wyczerpania środków finansowych, zabezpieczonych w budżecie na rok 2023.
  • W celu dokonania zabiegów weterynaryjnych oraz uzyskania informacji należy kierować się do przechodni weterynaryjnej, z którą Gmina Gołdap posiada umowę tj.: Przechodnia Weterynaryjna ARA-VET ul. Mickiewicza 9, 19-500 Gołdap.

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.