30 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gołdapi odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Członkowie zespołu: Zastępca Burmistrza Joanna Magdalena Łabanowska, pracownicy Urzędu Miejskiego, przedstawiciele jednostek podległych oraz służb mundurowych pozytywnie zaopiniowali nowe zarządzenie Burmistrza Gołdapi w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz nowy regulamin pracy zespołu. Podczas spotkania podsumowana została praca zespołu w roku ubiegłym, oceniono utrzymanie dróg w okresie zimowym 2022/2023 oraz przedstawiono statystyki interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej zaistniałych na terenie Gminy Gołdap w roku ubiegłym. Omówione zostały również działania z zakresu zdarzeń z udziałem zwierząt, w związku z budową zapory tymczasowej w pasie granicznym na obszarze gminy Gołdap.

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.