W sali konferencyjnej gołdapskiego magistratu, we wtorek (28 marca) o godzinie 13:00 rozpoczęła się LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Gołdapi. Po otwarciu, sprawdzeniu prawomocności obrad, oraz przedstawieniu porządku obrad, Radni przyjęli protokół z 28 lutego 2023 roku. Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto udzielił informacji dotyczącej pracy między sesjami, a Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Hołdyński przedstawił działania podejmowane w okresie międzysesyjnym.

Na wniosek radnych zmieniono porządek obrad i wprowadzono dwa dodatkowe punkty, jeden dotyczący przedstawienia informacji o budowie Zakładu Przyrodoleczniczego, a drugi na wniosek przewodniczącego komisji skarg w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Podczas sesji rozpatrywano projekty uchwał dotyczące m.in. :

 • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2023– 2040.
  Za głosowało 11 radnych: Anuszkiewicz Wioletta, Hołdyński Wojciech, Janczuk Zdzisław, Makarewicz Zbigniew, Mioduszewski Marian, Pietrewicz Janina, Staroszczuk-Luto Anna, Syperek Zofia, Wałejko Monika, Wawrzyn Józef, Zajączkowski Marek.
  Wstrzymało się od głosu 3 radnych: Chmielewski Marian, Mieruński Zbigniew, Tobolski Andrzej.
  Nieobecni radni: Dzienis Teresa
 • Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku.
  Za głosowało 12 radnych: Anuszkieiwcz Wioletta, Hołdyński Wojciech, Janczuk Zdzisław, Makarewicz Zbigniew, Mieruński Zbigniew, Mioduszewski Marian, Pietrewicz Janina, Staroszczuk-Luto Anna, Syperek Zofia, Wałejko Monika, Wawrzyn Józef, Zajączkowski Marek.
  Wstrzymało się od głosu 3 radnych: Chmielewski Marian, Tobolski Andrzej.
  Nieobecni radni: Dzienis Teresa
  Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów z tytułu środków m.in. w związku z podpisaną umową na realizację zadania w Gminie Gołdap pn.:”Ciepłe mieszkanie”, zakwalifikowaniem się Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi oraz Szkoły Podstawowej w Grabowie do programu Erasmus +, otrzymanymi środkami na finansowanie lub dofinansowanie, zakup i dystrybucja węgla prze jst.( zwrot wydatków, zwrot kosztów dot. realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.
 • zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap
  Za głosowało 14 radnych: Anuszkiewicz Wioletta, Chmielewski Marian, Hołdyński Wojciech, Janczuk Zdzisław, Makarewicz Zbigniew, Mieruński Zbigniew, Mioduszewski Marian, Pietrewicz Janina, Staroszczuk-Luto Anna, Syperek Zofia, Tobolski Andrzej, Wałejko Monika, Wawrzyn Józef, Zajączkowski Marek
  Nieobecni radni: Dzienis Teresa

Nagranie z sesji: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/654/rada-miejska-w-goldapi.htm

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.