Uwaga! W piątek (31 marca) upływa termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.
Opłaty należy wnosić w kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub na rachunek bankowy nr: 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929.

Więcej informacji w sprawie opłat można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w pokoju numer 24 lub pod numerem telefonu 87 615 60 41.

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.