Prawie 450 tys. zł, Gmina Gołdap wydatkowała na zadania w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2022”.

W ubiegłym roku do schroniska przyjęto 35 psów (w 2021 roku - 57 psów), nowy dom znalazło 16 psów (w 2021 roku - 15 psów), ze względów zdrowotnych uśpiono lub zanotowano upadki naturalne 18 psów (w 2021 roku - 22 psów), a 3 psy, które zgubiły drogę zostały wydane z powrotem do właścicieli.

Wykonywano również zabiegi m.in.:
- sterylizacja/kastracja kotów i psów: 337 kotów (w 2021 roku - 475 kotów)
- usypianie ślepych miotów: 11 kotów (w 2021 roku - 28 kotów)
- czipowanie: 308 zwierząt (w 2021 roku - 456 zwierząt).

W Gminie Gołdap zapewniona jest całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych. W 2022 r. odnotowano 41 interwencji (w 2021 roku - 24 interwencji) w związku z wypadkami komunikacyjnymi z udziałem zwierząt bezdomnych.

Dodatkowo zakupiono i rozdano 900 kg suchej karmy dla kotów będących pod nadzorem opiekunów kotów wolno żyjących, zarejestrowanych w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz zlecono przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wśród dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Gołdap w zakresie obowiązków jakie ciążą na osobach utrzymujących i hodujących zwierzęta domowe.

Odbyło się siedem zajęć.

Przypomnijmy, że w 2019 roku Gmina Gołdap w wyniku przetargu podpisała umowę z Panem Józefem Brzezińskim "Usługi Sprzętowo-Transportowe i Wywóz Nieczystości J. Brzeziński" na 80 miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz za odłowienie i transport zwierzęcia do schroniska.

Łączny koszt realizacji wszystkich zadań wyniósł 448 148,39 zł brutto.

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.