18 lutego minęło 28 lat (18.02.1995) od podpisania protokołu przyjaźni Gołdapi i Šakiai , a korzyści z naszego partnerstwa są niepodważalne. Przez te lata realizowaliśmy wspólne projekty, których efektem było zacieśnianie współpracy i budowanie wspólnoty na obszarze Gołdapi i Šakiai. Prawie trzy dekady naszej współpracy, to nie tylko piękny Jubileusz, to sukces mierzony w wymianie i wzajemnym ubogacaniu się społeczności, poznawaniu jej kultury i obyczajów. To czas wymiany poglądów i doświadczeń oraz lepszego poznania obu gmin. Kontakty Gołdapi z naszym partnerskim miastem są ciągłe, bardzo aktywne i odbywają się na wielu różnorodnych płaszczyznach. To zarówno spotkania lokalnych samorządowców, jak również pracowników instytucji i mieszkańców. Bardzo cenne są, spontaniczne i wartościowe projekty młodzieżowe.

Na dalsze lata życzymy sobie oraz społeczności Šakiai dalszej owocnej współpracy oraz kolejnych kreatywnych przedsięwzięć!

Przypomnijmy wybrane działania ostatnich lat, realizowane z naszymi litewskimi przyjaciółmi, które zaowocowały m.in.: w 2019 roku realizacją projektu pod nazwą ,,Parki Przyjaźni 2”, w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, którego głównymi zadaniami była promocja zdrowia wśród mieszkańców Šakiai i Gołdapi oraz rozwój infrastruktury w miastach Šakiai i Gołdap i dostosowanie jej do aktywności promujących zdrowy styl życia. Ciekawym elementem projektu była organizacja wydarzenia „Festiwal Zdrowia”, który stał się gołdapską flagową imprezą, organizowaną rokrocznie przy Promenadzie Zdrojowej. W ramach projektu, w sąsiedztwie Mazurskich Tężni Solankowych, powstał plac zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz pole do mini golfa. Dużą inwestycję poprawiającą infrastrukturę miejskiego parku w Šakiai zrealizował również po swojej stronie litewski partner. We wrześniu 2019 w ramach „Niedzieli Cittaslow” odbyło się spotkanie młodzieży z Gołdapi i Šakiai. Wspólne zajęcia przełożyły się na wieczór z cyrkiem i ogniem. Szkoła Cyrkowa z Šakiai wystąpiła z programem akrobacji podniebnych na trapezie i gimnastyki, a gołdapski Teatr Ognia Flash Zone z Domu Kultury w przedstawił spektakl pod tytułem „Kiedy gaśnie światło”. Przedsięwzięcie było współfinansowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu WM dla WM wsparcie współpracy międzynarodowej JST w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 roku. Szkoła Cyrkowa z Šakiai wystąpiła w naszym mieście z programem akrobacji podniebnych, 16 lipca w ramach Dni Gołdapi 2022. W sierpniu i wrześniu 2022 w Gołdapi i Šakiai odbyły się spotkania partnerskie oraz plenery fotograficzne z udziałem fotografów z Polski i Litwy. Dzięki temu projektowi współfinansowanemu przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Konkursu WM DLA WM 2022” nasi partnerzy mogli zapoznać się z historią naszej gminy i naszych mieszkańców, a także poznać miejsca szczególnej pamięci. We wrześniu i listopadzie 2022 roku mieszkańcy Gołdapi i naszego partnerskiego miasta Šakiai mogli oglądać wystawę poplenerową "Krajobrazy, miejsca, przestrzenie" przygotowaną w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Konkursu WM DLA WM 2022”.

Planujemy już kolejne wspólne działania z naszymi litewskimi przyjaciółmi!

Dziękujemy!

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!