Dane dotyczą działań prewencyjnych oraz ogólnych podejmowanych przez tę formację w ubiegłym roku. Stan osobowy gołdapskiej straży miejskiej to 5 osób (Komendant, 2 strażników i 2 operatorów monitoringu). Łącznie wykryto 344 wykroczenia, które zakończyły się 260 pouczeniami i 65 mandatami na łączną kwotę 6450 zł. Skierowano 13 wniosków do sądu i 6 spraw przekazano do innych organów.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gołdapi uczestniczyli w 119 konwojach dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy. Przeprowadzono prawie 40 kontroli porządkowych nieruchomości na terenie gminy Gołdap oraz 12 kontroli palenisk pod kątem spalania odpadów. Przyjęto ponad 110 zgłoszeń od mieszkańców dotyczących zakłóceń porządku i spokoju publicznego, zagrożeń w ruchu drogowym, zagrożeń dla życia i zdrowia czy ochrony środowiska. Operatorzy monitoringu przekazywali strażnikom 351 zgłoszeń wymagających interwencji, z czego 248 zgłoszeń trafiło bezpośrednio do Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi. Strażnicy zabezpieczali 10 imprez i uroczystości gminnych, natomiast 38 razy odbywali wspólne patrole z funkcjonariuszami policji.

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!