Do Urzędu Miejskiego w Gołdapi wpłynęła skarga na burmistrza Gołdapi Tomasza Rafała Luto, która następnie została wycofana przez skarżącego. Skarga związana była z rzekomym brakiem właściwej odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej złożone przez jednego z gołdapskich radnych Andrzeja Tobolskiego. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na kolejnym posiedzeniu, które odbyło się 6 lutego br., podjęli stanowisko, że Rada Miejska nie jest właściwą do rozpatrzenia skargi z dnia 2 stycznia 2023 r. Działając zaś na podstawie art. 231 k.p.a. wskazano skarżącemu podmiot właściwy do rozpatrzenia skargi. tj. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!