Przypominamy, że do 5 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi, dostępny jest do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/pl/229/33006/ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-„studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-i-gminy-goldap”.html

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.