Informujemy o przystąpieniu do realizacji zadania dotyczącego dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej dla wniosków złożonych przez rolników w 2023 roku.

Nabór wniosków mija 15.02.2023 r.

Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Zdeklarowana we wniosku ilość odpadu jest ilością wiążącą.

Wnioski należy składać do 15.02.2023 roku w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w Punkcie Obsługi Mieszkańca (na parterze). Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej lub w Punkcie Obsługi Mieszkańca.

Pytania proszę kierować pod nr tel. 87 615 60 23 lub 87 732 60 97.

Zadanie to realizowane będzie przez Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna w Ełku. Przewidywane dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł/Mg masy odpadów z folii rolniczych. Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia. Planowany termin dostarczenia folii przez rolników II-III kwartał 2023 r.

Szczegóły i sposób realizacji zadania zostaną opisane w projekcie umowy. Szczegóły programu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-20211

Termin dostarczenia folii będzie każdorazowo uzgadniany telefonicznie z rolnikiem przez pracowników Związku Międzygminnego.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Ełku pod nr. Tel. 87 732 60 97

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.