Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołdap na rok 2023" celem zgłaszania uwag do projektu. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Gołdap, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/pl/229/33042/konsultacje-spoleczne-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-terenie-gminy-goldap-na-rok-223-.html

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.