Do 10 lutego trwa nabór w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu:

- wypoczynek dzieci i młodzieży; organizacja spotkań edukacyjnych; upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw; rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; promocja i organizacja wolontariatu; ratownictwo i ochrona ludności;
- rozwój turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi;
- rozwój sportu.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/pl/229/33041/konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-223-roku-.html

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.