Miniony rok, był czasem wytężonej pracy i starannego przygotowania wniosków o środki zewnętrzne. Ich efektem jest pozyskanie około 20 milionów złotych na realizację bardzo potrzebnych inwestycji w naszej gminie.

Zadania, które planujemy zrealizować dzięki pozyskanym środkom:

  1. „Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią” – projekt dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Dofinansowanie: ok. 5 mln zł.
  2. „Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica-Łobody-Wiłkajcie-Somaniny-Mażucie-Pietraszki wraz z przepompownią wody w Gołdapi” – projekt dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Dofinansowanie: ok. 9,7 mln zł.
  3. „Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap” projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie: ok. 1,9 mln zł.
  4. „Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele” – projekt dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Dofinansowanie: ok. 1,9 mln zł.
  5. „Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury” – projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie: ok. 800 tys. zł.
  6. „Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi” – projekt dofinansowany w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie: ok. 100 tys. zł.
  7. „Cyfrowa Gmina” – projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dofinansowanie: ok. 600 tys. zł.

Przypomnijmy, że nasze miasto zajęło 2 w województwie warmińsko-mazurskim i 16 miejsce w skali kraju w kategorii miast powiatowych w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego ,,Wspólnota” pod względem wykorzystania środków UE przez samorządy w latach 2014–2021.

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.