Rozpoczynamy przekazywanie komputerów stacjonarnych w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Łącznie na obszarze Gminy Gołdap pozytywnie zakwalifikowanych zostało 1043 uczniów szkół różnych typów, uprawnionych do otrzymania sprzętu komputerowego.

Odbiór komputerów stacjonarnych następować będzie w poniedziałek (16.01.) i wtorek (17.01.) w godzinach od 8.00 do 15.00 w sali numer 2 (parter w Urzędzie Miejskim w Gołdapi) zgodnie z kolejnością zgłoszeń (numerami wniosków) i wyznaczonymi poniżej terminami:
Numery wniosków od 1 do 640 - 16.01.2023 (poniedziałek)
Numery wniosków od 641 do 1144 - 17.01.2023 (wtorek)

O terminach odbiorów informować mogą pracownicy Urzędu Miejskiego, bądź szkół.

Jeśli ktoś nie pamięta swojego numeru wniosku, informacje o nim można uzyskać w szkole, do której dziecko uczęszczało w momencie składania wniosku oraz pod numerami telefonów: 604-147-133; 87 615 60 51; 87 615 60 56;

Jednocześnie informujemy, iż Urząd Miejski w Gołdapi nie będzie świadczył pomocy technicznej w zakresie uruchomienia czy aktualizacji systemu. Odbierając sprzęt na własność przejmują Państwo odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie.

Komputery objęte są 24 miesięczną gwarancją. W przypadku stwierdzenia usterki gwarancyjnej prosimy o dokonanie zgłoszenia do właściwego podmiotu zgodnie z danymi umieszczonymi w umowie. Zgłoszenia dokonują Państwo we własnym zakresie. Każdy komputer posiada numer seryjny (wpisany do umowy i protokołów przekazania). Prosimy o posługiwanie się ww. numerem podczas zgłaszania usterki.

Zgodnie z polityką monitorowania (w załączeniu) będziecie Państwo przez dwa kolejne lata corocznie zobligowani do złożenia oświadczenia, że sprzęt ten jest w Państwa posiadaniu.

Przy odbiorze sprzętu nie jest wymagana obecność dziecka.

UWAGA! Uprawnioną do odbioru sprzętu i podpisania umowy jest osoba składająca wniosek!

Urząd Miejski w Gołdapi


 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.