W dniu 10.01.2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłoszono Uchwałę nr LXIII/461/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Gołdap oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, która ustala nowe zasady udzielania bonifikat najemcom w przypadku sprzedaży lokali komunalnych.

Żeby skorzystać z jeszcze obowiązującej bonifikaty w wysokości 95% należy do dnia 24.01.2023 r. (włącznie) złożyć wniosek o wykup lokalu komunalnego, stanowiącego własność Gminy Gołdap w przypadku jednoczesnego wykupu mieszkań przez wszystkich najemców w budynku wielolokalowym lub w przypadku wykupu ostatniego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14 pok. nr 24 oraz pod nr tel. 87 615 60 54.

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.