Gmina Gołdap kontynuuje akcję usuwania azbestu, zgodnie z wymogami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” i w 2022 roku pozyskała środki na realizację zadania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Wartość pozyskanego dofinansowania to 52 499,70 zł, które obejmuje koszty związane z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest. W tym roku usunięto ponad 93 Mg wyrobów zawierających azbest.

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!