Urząd Miejski w Gołdapi zwraca się do mieszkańców z apelem o prawidłowe segregowanie odpadów komunalnych oraz racjonalne nimi gospodarowanie.

Prawidłowa segregacja w naszych gospodarstwach domowych oznacza:

  • niższe koszty ponoszone przez Gminę Gołdap (czyli nas wszystkich), tj. utrzymanie obowiązujących stawek na tym samym poziomie;
  • wysoki poziom recyklingu odpadów, poprzez który przyczyniamy się do ochrony środowiska itp.

Niestety w dalszym ciągu nie wszyscy mieszkańcy naszej gminy rozumieją potrzebę segregacji odpadów oraz pozbywania się ich w sposób właściwy.

Analiza sprawozdań składanych przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu Gminy Gołdap wykazuje wysoki poziom wytwarzanych odpadów zmieszanych w stosunku do odpadów segregowanych. Tak utrzymująca się tendencja może skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na gminę kar pieniężnych.

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.