W związku z rozpoczętym sezonem zimowym uprzejmie informujemy, że zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych czynnikami atmosferycznymi, takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Czynności te nie zwalniają kierujących pojazdami od odpowiedzialnego poruszania się po drogach w okresie zimy, z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa. Rolą zarządów dróg jest łagodzenie skutków zimy, wynikające z ustawowego obowiązku wykonywania robót zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, natomiast niemożliwe jest ich wyeliminowanie.

Szczegółowe informacje wraz z wykazem dróg gminnych dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/pl/229/32826/zimowe-utrzymanie-ulic-i-drog-w-gminie-goldap.html

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!