Gmina Gołdap w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zakończyła postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu komputerowego, w którym został wyłoniony wykonawca.

W ramach projektu dostarczonych zostanie 855 laptopów, 122 komputerów stacjonarnych oraz 66 tabletów dla 1043 uczniów na łączną kwotę: 2768649,90 zł.

Dostawy sprzętu będą podzielone na transze, a termin realizacji projektu zaplanowany jest do 31.01.2023 roku.

Pracownicy Urzędu Miejskiego będą sukcesywnie kontaktować się z Grantobiorcami telefonicznie w celu umówienia się na konkretną datę i godzinę przekazania sprzętu. Odbiór sprzętu będzie odbywał się w Urzędzie Miejskim, zgodnie z kolejnością złożonych wniosków.

Prosimy, aby udając się na podpisanie umowy zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia,
  • numer PESEL dziecka.

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.