29 listopada br., o godz. 13:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego odbyła się LXIII Sesja Rady Miejskiej. Po otwarciu, sprawdzeniu prawomocności obrad, oraz przedstawieniu porządku obrad, Radni przyjęli protokoły z LX, LXI i LXII Sesji Rady Miejskiej. Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto udzielił informacji dotyczącej pracy między sesjami, a Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Hołdyński przedstawił działania podejmowane w okresie międzysesyjnym.

Głosowano nad 15 projektami uchwał Rady Miejskiej w Gołdapi, m.in:

  • Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2022 roku z autopoprawką (uchwała została przyjęta jednogłośnie).
  • Określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Gołdap oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony ze zgłoszoną autopoprawką (za głosowało 10 radnych: Chmielewski Marian, Dzienis Teresa, Hołdyński Wojciech, Janczuk Zdzisław, Pietrewicz Janina, Staroszczuk-Luto Anna, Syperek Zofia, Wałejko Monika, Wawrzyn Józef, Zajączkowski Marek. Przeciw głosował 1 radny: Tobolski Andrzej, a wstrzymało się od głosu 4 radnych: Anuszkiewicz Wioletta, Makarewicz Zbigniew, Mieruński Zbigniew, Mioduszewski Marian).
  • Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gołdapi między ulicami: Stadionową i Ustronie (za głosowało 10 radnych: Chmielewski Marian, Dzienis Teresa, Hołdyński Wojciech, Janczuk Zdzisław, Makarewicz Zbigniew, Pietrewicz Janina, Staroszczuk-Luto Anna, Syperek Zofia, Wałejko Monika, Wawrzyn Józef, Zajączkowski Marek. Przeciw nikt nie zagłosował, a wstrzymało się od głosu 4 radnych: Anuszkiewicz Wioletta, Mieruński Zbigniew, Mioduszewski Marian, Tobolski Andrzej).

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.