Urząd Gminy w Baniach Mazurskich informuje, że został ogłoszony nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich, ul. Konopnickiej 26, pok. 6 w terminie do 21 czerwca 2024 r. (piątek) do godz. 15.00

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru i zatrudnienia zostały określone w ogłoszeniu o naborze dostępnym pod poniższym linkiem:
https://bipbaniemazurskie.warmia.mazury.pl/nabor/38/ogloszenie-id-38-urzad-gminy-w-baniach-mazurskich-pelnomocnik-ds.-ochrony-informacji-niejawnych-etatow-1-16-etat.html

✍️ Urząd Gminy w Baniach Mazurskich