Gmina Banie Mazurskie realizuje zadanie pn. „Zazieleńmy ulicę Konopnickiej”. Dzięki otrzymanej dotacji celowej w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2024 roku, przy ulicy przebiegającej przez centrum Bań Mazurskich pojawiły się ozdobne donice z różnorodną roślinnością.

Jeszcze na początku kwietnia br. informowaliśmy o zawarciu umowy przez Gminę Banie Mazurskie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie przedsięwzięcia, teraz natomiast możemy przedstawić efekty już podjętych działań. Kolorowe donice z kwiatami, krzewami oraz ozdobnymi drzewkami zostały umiejscowione wzdłuż ul. Konopnickiej, a dokładniej: w okolicach wjazdu do Bań Mazurskich z kierunku Gołdapi (3 szt.) oraz przy skrzyżowaniach wspomnianej ulicy z ul. Kościuszki (obok przychodni lekarskiej, 3 szt.) i ul. Leśnej (nieopodal mostu, 3 szt.). Wspomniane elementy, wraz z ustaniem prac związanych z odtworzeniem ściany frontowej budynku, zostaną również ustawione przy Urzędzie Gminy (6 szt.).

 

„Zazieleńmy ulicę Konopnickiej”

Dofinansowanie: 8768,87 zł
Zadanie realizowane jest przy udziale pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2024 roku.

✍️ Urząd Gminy w Baniach Mazurskich