Wójt Gminy Banie Mazurskie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich, na gminnej stronie internetowej oraz w BIP zamieszczone zostały ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Banie Mazurskie.

Przedmiotowe ogłoszenia znajdują się również pod poniższym linkiem:
https://bipbaniemazurskie.warmia.mazury.pl/2325/zarzadzenie-nr-30-2024-wojta-gminy-banie-mazurskie-z-dnia-24-kwietnia-2024-r.-w-sprawie-podania-do-publicznej-wiadomosci-ogloszen-o-przetargach-na-spr.html

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich przy ul. Konopnickiej 26 osobiście lub pod nr tel. (87) 615-71-78.

✍️ Urząd Gminy w Baniach Maz.