Wójt Gminy Banie Mazurskie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich, na gminnej stronie internetowej oraz w BIP zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu oraz użyczenia.

Przedmiotowy wykaz znajduje się również pod poniższym linkiem:
https://bipbaniemazurskie.warmia.mazury.pl/2382/zarzadzenie-nr-42-2024-wojta-gminy-banie-mazurskie-z-dnia-21-maja-2024-r.-w-sprawie-podania-do-publicznej-wiadomosci-wykazu-nieruchomosci-przeznaczony.html

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich przy ul. Konopnickiej 26 osobiście lub pod nr tel. (87) 615-71-78.

✍️ Urząd Gminy w Baniach Mazurskich