INFORMACJA

Gmina Banie Mazurskie informuje, iż w dniu 10 maja 2024 r. (piątek) o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Jagoczanach odbędzie się zebranie dotyczące przebudowywanej drogi o numerze ewid. działki nr 139/1, 138/17, 141/61 obręb Jagoczany w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Banie Mazurskie”.

Tematem zebrania będzie przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenu w tym projektowanych zjazdów do nieruchomości.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

✍️ Urząd Gminy w Baniach Mazurskich