INFORMACJA

Gmina Banie Mazurskie informuje, iż w dniu 8 maja 2024 r. (środa) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich odbędzie się zebranie dotyczące przebudowywanej drogi w Dąbrówce Polskiej (PGR) o numerze ewid. działek: 12/2, 19, 20, 22, 17/33, obręb Dąbrówka Polska w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Banie Mazurskie”.

Tematem zebrania będzie przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenu w tym projektowanych zjazdów do nieruchomości.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

✍️ Urząd Gminy w Baniach Mazurskich