Pierwszego dnia maja o godz. 13:00 na stadionie gminnym, przy ul. Sportowej, w Baniach Mazurskich rozpocznie się „Profilaktyczny Piknik Rodzinny pod Biało-Czerwoną”.

W trakcie trwania imprezy przewidziano m.in. różnego rodzaju pokazy strażackie, atrakcje dla dzieci czy wspólny poczęstunek przy ognisku. W organizację wydarzenia zaangażowano m.in. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baniach Mazurskich, Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich, Placówkę Straży Granicznej w Baniach Mazurskich, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, Komendę Powiatową Policji w Gołdapi oraz lokalne jednostki OSP: w Baniach Mazurskich, Grodzisku, Lisach, Żabinie oraz Surminach, wraz z działającą przy jednostce Młodzieżową Drużyną Pożarniczą.

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Gminy Banie Mazurskie, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

✍️ Urząd Gminy w Baniach Mazurskich