Banie Mazurskie, 11.04.2024r.

INFORMACJA

Gmina Banie Mazurskie informuje, iż w dniach od 15 do 17 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich, pok. nr 16 będzie można zapoznać się z koncepcjami projektów zagospodarowania terenu dotyczących przebudowywanych dróg o numerze ewid. działki 102; (droga m.in. do Klubu Senior+) 63; 40; ( kontynuacja drogi za mostem), obręb Wróbel, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie”. W wyznaczonym okresie osoby zainteresowane mogą także wnosić uwagi w zakresie projektowanych zjazdów do nieruchomości.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

✍️ Urząd Gminy w Baniach Maz.