W ubiegłym tygodniu wójt gminy Łukasz Kuliś, przy kontrasygnacie skarbnik Sandry Anny Borowskiej, podpisał umowę z przedstawicielami Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na podstawie której Gminie Banie Mazurskie zostanie udzielona dotacja celowa na realizację zadania pn. „Zazieleńmy ulicę Konopnickiej.”.

W ramach przedsięwzięcia, o którym mowa, przy ulicy przebiegającej przez centrum Bań Mazurskich zostaną ustawione ozdobne donice z kwiatami, krzewami oraz ozdobnymi drzewkami w ilości 18 sztuk. Zabieg ten ma na celu poprawić estetykę miejscowości. Zieleń ma bowiem cieszyć oko nie tylko okolicznych mieszkańców, ale również turystów, którzy, szczególnie w okresie letnim, licznie odwiedzają naszą gminę.

W podpisaniu umowy, oprócz przedstawicieli Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich, ale także marszałka Marcin Kuchcińskiego oraz wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego Sylwii Jaskulskiej, uczestniczył sołtys. s. Banie Mazurskie, Grzegorz Ułanowicz, który jest jednym z inicjatorów projektu. O aplikowaniu przez Gminę do konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2024 roku, jeszcze w lutym, informował w mediach społecznościowych wójt gminy Łukasz Kuliś.

Zadanie realizowane jest przy udziale pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2024 roku.

✍️ Urząd Gminy w Baniach Mazurskich