Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Gmina Banie Mazurskie informuje, iż w dniu 21 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 9.00 w świetlicy wiejskiej w Grodzisku odbędzie się zebranie dotyczące przebudowywanej drogi ( tzw. droga na GETTO) o numerze ewid. działki 181, obręb Grodzisko, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Banie Mazurskie”. Tematem zebrania będzie przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenu w tym projektowanych zjazdów do nieruchomości.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

✍️ Urząd Gminy w Baniach Mazurskich