Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Gmina Banie Mazurskie informuje, iż w dniu 22 marca 2024 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich odbędzie się zebranie dotyczące przebudowywanej drogi o numerze ewid. działki 428, obręb Banie Mazurskie (odcinek drogi łączący drogę powiatową o nr ewid. 1734N z drogą gminną o nr ewid. 134016N-ul. Polna), w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Banie Mazurskie”. Tematem zebrania będzie przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenu w tym projektowanych zjazdów do nieruchomości.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

✍️ Urząd Gminy w Baniach Mazurskich