Zgodnie z treścią, opublikowanego Zarządzenia Nr 10/2024 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Banie Mazurskie na 2024 rok, podano do publicznej wiadomości projekt wspomnianego programu oraz projekt uchwały ws. jego przyjęcia.

 

✍️ Urząd Gminy w Baniach Mazurskich