Wójt Gminy Banie Mazurskie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich, na gminnej stronie internetowej oraz w BIP zamieszczone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia.

Przedmiotowe wykazy znajdują się również pod poniższym linkiem:
https://bipbaniemazurskie.warmia.mazury.pl/2227/zarzadzenie-nr-6-2024-wojta-gminy-banie-mazurskie-z-dnia-08-lutego-2024-r.-w-sprawie-podania-do-publicznej-wiadomosci-wykazu-nieruchomosci-przeznaczon.html

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich przy ul. Konopnickiej 26 osobiście lub pod nr tel. (87) 615-71-78.

✍️ Urząd Gminy w Baniach Maz.