Sołtysi z terenu gminy Banie Mazurskie zdecydowali się wesprzeć wójta Łukasza Kulisia w staraniach o zaangażowanie władz krajowych w rozwiązanie problemu nadzwyczaj licznej populacji wilków oraz związanymi z tym zjawiskiem zagrożeniami. Tym samym wystosowali oni w tej sprawie pismo do szefów resortów klimatu i środowiska oraz rolnictwa i rozwoju wsi.

Przedstawiciele lokalnych społeczności oczekują od rządzących podjęcia stosownych działań, celem zminimalizowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców oraz występowania strat w gospodarstwach zarówno rolnych, jak i domowych. Jak wskazali oni bowiem w swoim piśmie, wilki, nie zważając na obecność człowieka oraz różnego rodzaju bariery w postaci m.in. ogrodzeń, przedostają się na tereny domostw i atakują nie tylko zwierzęta gospodarskie, ale również domowe, takie jak psy czy koty. Sytuacja stała się na tyle poważna, iż zaczęliśmy obawiać się o zdrowie i życie naszych bliskich, a w szczególności dzieci i osób starszych – podkreślono w dokumencie skierowanym do minister klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski i ministra rolnictwa i rozwoju wsi Czesława Siekierskiego, którego, z przyczyn niezależnych, nie podpisał tylko jeden z dwudziestu sołtysów z terenu gminy Banie Mazurskie.

Monitując do przedstawicieli nowo zaprzysiężonego rządu, wsparli oni wcześniejsze starania wójta Kulisia w tej materii. Wiemy, że w sprawie tej interweniował już wójt gminy Banie Mazurskie, Łukasz Kuliś, który w minionym roku skierował stosowne pisma m.in. właśnie do ówczesnych ministrów reprezentowanych przez Państwa resortów. Liczymy, że, poparty naszymi podpisami, apel spotka się z odpowiednią reakcją władz Polski – spuentowali sołtysi sołectw Banie Mazurskie, Dąbrówka Polska, Grodzisko, Gryżewo, Jagiele, Jagoczany, Kierzki, Lisy, Miczuły, Mieduniszki, Obszarniki, Rogale, Skaliszkiejmy, Surminy, Ściborki, Wróbel, Zawady, Ziemiany i Żabin. W 2023 r. gospodarz gminy skierował podobne pisma do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Olsztynie czy byłego już posła na Sejm RP, Jerzego Wojciecha Małeckiego. Żadne z nich nie spotkały się jednak z z konkretnymi działaniami, które rozwiązałyby wciąż narastający problem. W tym miejscu warto również przypomnieć, że, jeszcze w czerwcu ubiegłego roku, tutejsza Rada Gminy wystosowała do szefa RDOŚ apel o podjęcie stosownych działań w związku z niebezpieczeństwami, wywołanymi nadzwyczaj liczną populacją wilków na obszarze gminy Banie Mazurskie.

Urząd Gminy w Baniach Mazurskich