Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

śp. Mirosława Grocha

wieloletniego naczelnika
i strażaka OSP w Żabinie

rodzinie zmarłego oraz druhom

składają


Przewodnicząca Rady Gminy Banie Mazurskie
Stefania Urbańska wraz z Radnymi
oraz
Wójt Gminy Łukasz Kuliś

wraz z pracownikami Urzędu Gminy