Informujemy, że w najbliższy czwartek (21.12.2023) w godz. 14:00 - 17:00, w Baniach Mazurskich będzie zorganizowany mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Mieszkańcy będą mogli, w pełni nieodpłatnie, pozostawić różnego rodzaju śmieci.

Zostanie on zlokalizowany przy ul. Konopnickiej 33A, a dokładniej na placu przy tzw. gminnych warsztatach.

Urząd Gminy w Baniach Maz.