Po raz kolejny pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich przyłączają się do Kampanii BIAŁA WSTĄŻKA, która jest symbolem sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także jest osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Kampania ma uwrażliwiać na wszelkie rodzaje przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet: agresji fizycznej, agresji słownej, przemocy psychicznej, wyśmiewania, upokarzania.

Dnia 9 grudnia w godzinach 10-12 zapraszamy wszystkie osoby szukające wsparcia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich na „DNI OTWARTE”.

Dyżur pełnić będą członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Baniach Mazurskich, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Urząd Gminy w Baniach Mazurskich