Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

insp. dr. Dariuszowi Stachelkowi
Komendantowi Powiatowemu Policji w Gołdapi
oraz
Rodzinie i Bliskim zmarłego

składają


Przewodnicząca Rady Gminy Banie Mazurskie
Stefania Urbańska wraz z Radnymi
oraz
Wójt Gminy Łukasz Kuliś

wraz z pracownikami Urzędu