Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
śp. Romualda Misiuna
wieloletniego naczelnika
i strażaka OSP w Surminach
rodzinie zmarłego oraz druhom

składają


Przewodnicząca Rady Gminy Banie Mazurskie
Stefania Urbańska wraz z radnymi

oraz
Wójt Gminy Łukasz Kuliś

wraz z pracownikami Urzędu