Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Mamy
Przewodniczącej Rady Gminy Banie Mazurskie
Stefanii Urbańskiej oraz Rodzinie zmarłej
składają
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Artur Ireneusz Ozimek wraz z Radnymi
oraz Wójt Gminy Łukasz Kuliś
wraz z pracownikami Urzędu