Urząd Gminy w Baniach Mazurskich przypomina o obowiązku złożenia oświadczeń. Czas jest do końca września. 

Uprzejmie przypominamy, iż osoby, które które weszły w posiadanie sprzętu komputerowego na podstawie umowy zawartej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, zobowiązane są do złożenia oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego do końca września bieżącego roku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do wspomnianej umowy.

Urząd Gminy w Baniach Maz.