Wójt Gminy Banie Mazurskie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich, na gminnej stronie internetowej oraz w BIP zamieszczone zostało ogłoszenie o przetargu na dzierżawę części nieruchomości będącej własnością Gminy Banie Mazurskie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich przy ul. Konopnickiej 26 osobiście lub pod nr. tel. (87) 615-71-78.

Urząd Gminy w Baniach Maz.