Wójt Gminy Banie Mazurskie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich, na gminnej stronie internetowej oraz w BIP zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy.

Przedmiotowe ogłoszenie znajduje się również pod poniższym linkiem:
https://bipbaniemazurskie.warmia.mazury.pl/2052/zarzadzenie-nr-68-2023-wojta-gminy-banie-mazurskie-z-dnia-1-wrzesnia-2023-r.-w-sprawie-podania-do-publicznej-wiadomosci-wykazu-nieruchomosci-przeznacz.html

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich przy ul. Konopnickiej 26 osobiście lub pod nr tel. (87) 615-71-78.

Urząd Gminy w Baniach Mazurskich