Wójt Gminy Banie Mazurskie informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich, na gminnej stronie internetowej oraz w BIP zamieszczone zostało ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Banie Mazurskie.

 

Przedmiotowe ogłoszenie znajduje się również pod poniższym linkiem:
https://bipbaniemazurskie.warmia.mazury.pl/1968/zarzadzenie-nr-54-2023-wojta-gminy-banie-mazurskie-z-dnia-11-lipca-2023-r.-w-sprawie-podania-do-publicznej-wiadomosci-ogloszenia-o-przetargu-na-dzierzawe-nieruchomosci-bedacej-wlasnoscia-gminy-banie-mazurskie..html

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich przy ul. Konopnickiej 26 osobiście lub pod nr tel. (87) 615-71-78.