Burmistrz Gołdapi ogłasza nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Gołdap sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych po cenie 1800,00zł brutto za tonę.

Do ceny nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.

Podmiotem sprzedającym jest:
„JANEX” Zbigniew Jankowski, Kośmidry 48, 19-500 Gołdap

Do złożenia wniosku uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. 2022.1692 ze zmianami).

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego /w załączeniu formularz wniosku/ należy złożyć nie później niż do 15 kwietnia 2023 r.

https://www.goldap.pl/pl/1732/0/cieplownictwo.html

Urząd Miejski w Gołdapi

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!