W ramach inwestycji "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi” przewidziano budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 565 m i wodociągu o długości 3601 m w nieuzbrojonym dotychczas terenie Strefy Uzdrowiskowej w Gołdapi. W celu zwiększenia efektywności całego systemu zaplanowano przebudowę istniejącej pompowni ścieków i rurociągu tłocznego o długości 1 km, którego średnica pozwoli na przetłoczenie wód solankowych z istniejących tężni. Koniec prac zaplanowano na czerwiec 2023 r.

Dofinansowanie pochodzi z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. Wykonawcą robot budowlanych o wartości 2 991 360,00 zł jest firma PBO Kazimierz Karwowski.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!