Burmistrz Gołdapi odwołuje przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 20 września 2022 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 76/3 o powierzchni 0,2976 ha, położonej w m. Galwiecie w obrębie geodezyjnym 0006 Galwiecie, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr OL1C/00039659/7 z przyczyn formalno-prawnych.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!