Przypominamy, że dziś, tj. 15 września upływa termin płatności III raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz II rata podatku od środków transportowych za 2022 r.

Wpłaty podatku należy dokonywać na indywidualny numer konta zobowiązanego, wskazany w decyzji podatkowej. Jest to indywidualny rachunek przypisany dla Podatnika umożliwiający automatyczną identyfikację tytułu płatności. Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom ani posługiwać się tym samym numerem przy opłacie innych podatków.

Informacji udzielają Pracownicy Wydziału Finansów i Realizacji Budżetu, tel. 87 615 60 26, 87 615 60 28, 87 615 60 65.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!