7 września 2022 r. Gmina Gołdap podpisała z Powiatem Gołdapskim umowę na dofinansowanie projektu w ramach ”Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na łączną kwotę 77 865,41 zł.

Dzięki dofinansowaniu z PFRON, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi zrealizuje projekt o wartości 141 573,49 zł, z czego ponad połowa wartości projektu, to środki pozyskane z PFRON.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/pl/229/32371/srodki-z-pfron-na-likwidacje-barier-architektonicznych.html

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!