Przypominamy o dzisiejszym zebraniu mieszkańców sołectwa Marcinowo celem wyboru sołtysa.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/pl/229/32114/zarzadzenie-nr-168-vii-222-burmistrza-goldapi-w-sprawie-zwolania-zebrania-mieszkancow-solectwa-marcinowo-celem-wyboru-soltysa-.html

Urzad Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!